Lekovi i bubreg u kliničkoj praksi

  • Datum: 20190316
  • Kategorija: Kongresi i simpozijumi
  • Evidencioni broj: A-1-2513/18
  • Organizator: Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
  • Adresa organizatora: Svetozara Markovića 69, 34000 Kragujevac
  • E-mail adresa: kme@med.kg.ac.rs, dejanpetrovic68@sbb.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 4.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Kragujevac
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200
  • Predavači: prof. dr Mileta Poskurica, prof. dr Nada Dimković, prof. dr Đoko Maksić, prof. dr Radomir Naumović, prof. dr Igor Mitić, prof. dr Dejan Petrović, prof. dr Radmila Veličković Radovanović, prof. dr Dragan Milovanović, prof. dr Aleksandar Đukić, prof. dr Branka Mitić, doc. dr Mirjana Mijušković, mr ph. Vesna Ševaljević
  • Vrsta edukacije: Nacionalni simpozijum
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 7 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju: 7
  • Broj bodova za poster prezentaciju: 5
  • Napomena: