Laboratorijski paneli – efikasniji odgovori na kliničke zahteve

  • Datum: 20190508
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-2773/18
  • Organizator: KCS, Urgentni centar
  • Adresa organizatora: Pasterova 2, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: drantoni@gmail.com, ljubica.jovanovic87@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: prof. dr Violeta Dopsaj
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Farmaceuti, Biohemičari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: