Kvantna medicina – osnovni nivo

  • Datum: 20181006
  • Kategorija: Kursevi
  • Evidencioni broj: A-1-2329/18
  • Organizator: Međunarodno udruženje za promociju i razvoj kvantne medicine Quanttes
  • Adresa organizatora: Resavska 78a, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: quanttesukm@yahoo.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 50.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 30
  • Predavači: akademik prof. dr Sergej Sitko, prof. dr Ljubo Ristovski, prof. dr Drago Đorđević, prof. dr Dejan Raković, prof. dr Branislav Milovanović, prof. dr Tomislav Jovanović, prof. dr Neda Pekarić Nađ, prof. dr Đuro Koruga, prof. dr Siniša Stojiljković, prof. dr Mirjana Aranđelović, doc. dr Zorica Nestorović, doc. dr Drago Đorđević, prim. dr Verica Lela Ilić, dr sci. med. dr Irina Fedorova, dr sci. med. Ljudmila Bogdanova, dr Dragana Mihajlović, Aleksandar Tomić, Goran Marjanović, dr Ana Žikić, dr Milka Ćosović, mr sci. med. dr Tatjana Mišić, dr Svetlana Mitošević, dr Tatjana Lalić, dr Ljudmila Vukosavljević, Marina Luketina Šunjka
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi
  • Trajanje u satima: 54 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: