Kardiohirurgija na sekundarnom nivou – jednogodišnje iskustvo u ZC OB Užice

  • Datum: 20181006
  • Kategorija: Kongresi i simpozijumi
  • Evidencioni broj: A-1-2221/18
  • Organizator: SLD, Podružnica Užice
  • Adresa organizatora: Miloša Obrenovića 17, 31000 Užice
  • E-mail adresa: sld.uzice@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 2.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad:
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 500
  • Predavači: prof. dr Miljko Ristić, prof. dr Svetozar Putnik, prof. dr Bojan Biočina, prof. dr Vladan Vukčević, dr Danko Grujić, dr Olivera Mićić, prim. dr Biljana Tomić, dr Marija Antić, dr Milena Branković, dr Maja Gulan
  • Vrsta edukacije: Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 7 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 9
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 5
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju: 8
  • Broj bodova za poster prezentaciju: 6
  • Napomena: Po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 koautora).