Ishrana bolesnika sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća

  • Datum: 20190314
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-2835/18
  • Organizator: Institut za plućne bolesti Vojvodine
  • Adresa organizatora: Put dr Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica
  • E-mail adresa: ipbvojvodine@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Sremska Kamenica
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
  • Predavači: dr sci. med. dr Jelena Crnobrnja
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 2. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 1 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 1
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 2
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: