Informatika u zdravstvu

  • Datum: 20190912
  • Kategorija: Kursevi
  • Evidencioni broj: A-1-1108/19
  • Organizator: Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
  • Adresa organizatora: Svetozara Markovića 69, 34000 Kragujevac
  • E-mail adresa: [email protected], [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 4.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Kragujevac
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 60
  • Predavači: prof. dr Nebojša Zdravković, ass. dr Vladislava Stojić
  • Vrsta edukacije: Nacionalni seminar 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 6 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: