Indikacije za dugotrajnu oksigenoterapiju u hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća

  • Datum: 20190212
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-2492/18
  • Organizator: DLV SLD, Podružnica Novi Sad
  • Adresa organizatora: Vase Stajića 9, 21000 Novi Sad
  • E-mail adresa: boskovicksenija@gmail.com, dlv@neobee.net
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Novi Sad
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: dr Srđan Stefanović
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: