II simpozijum vitamina, minerala i suplemenata – pokretačka snaga zdravog života

  • Datum: 20190901
  • Kategorija: Kongresi i simpozijumi
  • Evidencioni broj: A-1-2461/18
  • Organizator: Udruženje za razvoj medicinskih edukacija i menadžmenta „MedScape“
  • Adresa organizatora: Čingrijina 5, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 5.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200
  • Predavači: prof. dr Ana Šijački, prof. dr Vesna Stojanov, prof. dr Miloš Žarković, prof. dr Edita Kastratović, prof. dr Vesna Ćilerdžić, prof. dr Tamara Alempijević Milovanović, doc. dr Aleksandar Trivić, doc. dr Katarina Paunović, ass. dr Darko Milovanović, mr sci. med. dr Tanja Radenkov Micić, mr sci. med. dr Biljana Marenović, prim. mr sci. med. dr Biljana Živaljević, de Nenad Radivojević, dr Andrea Radonjanin, mr sci. med. dr Vladimir Piščević, mr sci. med. dr Nikola Repac
  • Vrsta edukacije: Nacionalni simpozijum
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Menadžment
  • Trajanje u satima: 6 sati 45 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju: 7
  • Broj bodova za poster prezentaciju: 5
  • Napomena: