Hormonska terapija kod dugotrajnog lečenja benigne hiperplazije prostate

  • Datum: 20181119
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-2148/18
  • Organizator: Udruženje za kontinuiranu medicinsku edukaciju „EURO KME“
  • Adresa organizatora: Kraljevačka 82/40, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: eurokme@yahoo.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 150
  • Predavači: doc. dr Otaš Durutović
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: