Dijagnostika radikulopatija

  • Datum: 20181119
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-1929/18
  • Organizator: OB „Dr Laza K. Lazarević“, Šabac
  • Adresa organizatora: Popa Karana 2-4, 15000 Šabac
  • E-mail adresa: goran.todic@bolnica015.org.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Šabac
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 350
  • Predavači: dr Branko Vujković, dr Mirjana Durutović Mozetić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 2. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Opšta medicina, Medicina rada, Fizijatri, Ortopedi, Neurolozi
  • Trajanje u satima: 1 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 1
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 2
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: Predlog programa KE se akredituje samo za ciljnu grupu lekari.