Deficit gvožđa – prepoznavanje, prevencija i suplementacija

  • Datum: 20181006
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-2157/18
  • Organizator: Udruženje „PHARMED“, strukovno udruženje zdravstvene struke
  • Adresa organizatora: Batajnički drum 23, 11080 Beograd
  • E-mail adresa: office@pharmed.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad:
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: dr Neda Grbović
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Zdravstveni tehničari, Medicinske sestre
  • Trajanje u satima: 2 sati 30 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: