Dečje zarazne bolesti

  • Datum: 20190912
  • Kategorija: Kursevi
  • Evidencioni broj: A-1-430/19
  • Organizator: Savez zdravstvenih radnika Zrenjanin
  • Adresa organizatora: Dr Vase Savića 5, 23000 Zrenjanin
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 600,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Zrenjanin
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 30
  • Predavači: dr Ljiljana Protić, dr Živojin Đurić, dr Slavica Bekić
  • Vrsta edukacije: Ostali nacinalni kursevi
  • Ciljna grupa: Lekari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
  • Trajanje u satima: 4 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: