CT koronarografija i CT pregled srca

  • Datum: 20181006
  • Kategorija: Kursevi
  • Evidencioni broj: A-1-1882/18
  • Organizator: Poliklinika Antamedica
  • Adresa organizatora: Nebojšina 30, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: kontakt@antamedica.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 160,00 eur
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 30
  • Predavači: prof. dr Željko Marković, ass. dr sci. med. dr Ana Mladenović
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 12 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: