Bolni lumbalni sindrom – klinički izazov

  • Datum: 20190605
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-2612/18
  • Organizator: Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“
  • Adresa organizatora: Srpskih junaka 2, 18205 Niška Banja
  • E-mail adresa: sonja.stojanovic1006@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Niš
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: dr Milena Stoičkov
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 2. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari
  • Trajanje u satima: 1 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 1
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 2
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: