Baromedicina u vazduholovstvu i kliničkoj praksi

  • Datum: 20181107
  • Kategorija: Kursevi
  • Evidencioni broj: A-1-334/18
  • Organizator: Specijalistička lekarska ordinacija „NPA medical center“
  • Adresa organizatora: Kaplara Momčila Gavrilovića 12/7, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: sdjurdjevic1@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 30.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni):
  • Grad:
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 50
  • Predavači: prof. dr Slaviša Đurđević, prof. dr Vladimir Jakovljević, doc. dr Jelena Krkeljić
  • Vrsta edukacije: Nacionalni kurs 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Medicinske sestre
  • Trajanje u satima: 6 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 12
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 6
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: