Alchajmerova bolest

  • Datum: 20191007
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-2660/18
  • Organizator: DZ „Dr Draga Ljočić“ Šabac
  • Adresa organizatora: Popa Karana 2, 15000 Šabac
  • E-mail adresa: [email protected]
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 0,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Šabac
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 350
  • Predavači: dr Darko Vasilić
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 2. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Stomatolozi
  • Trajanje u satima: 1 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 1
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 2
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: