Akutne bolesti i sistem prediktivne homeopatije

  • Datum: 20181009
  • Kategorija: Stručni sastanci
  • Evidencioni broj: A-1-1607/18
  • Organizator: SLD, Sekcija za homeopatiju
  • Adresa organizatora: Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: drmat@mts.rs
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 2.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 0,00 din
  • Grad: Beograd
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 100
  • Predavači: Irena Stojković
  • Vrsta edukacije: Stručni sastanak 1. kategorije
  • Ciljna grupa: Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti
  • Trajanje u satima: 2 sati 0 min
  • Broj bodova za predavača: 2
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 3
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: