Aktuelnosti u ordinaciji lekara opšte medicine

  • Datum: 20190517
  • Kategorija: Kursevi
  • Evidencioni broj: A-1-2906/18
  • Organizator: SLD, Podružnica Zaječar
  • Adresa organizatora: Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: bratimirkajelenkovic@gmail.com, sld.podruznicazajecar@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 2.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 1.000,00 din
  • Grad: Zaječar
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200
  • Predavači: prof. dr Branislava Milenković, doc. dr Bojana Stamenković, prim. mr sci. med. dr Dušan Bastać, prim. dr sci. med. dr Aleksandar Aleksić, prim. mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković, prim. dr sci. med. dr Vladimir Mitov
  • Vrsta edukacije: Ostali nacionalni seminari
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi
  • Trajanje u satima: 3 sati 10 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: