Aktuelnosti u oralnoj hirurgiji i stomatologiji 2019.

  • Datum: 20190517
  • Kategorija: Kursevi
  • Evidencioni broj: A-1-2902/18
  • Organizator: SLD, Podružnica Zaječar
  • Adresa organizatora: Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
  • E-mail adresa: bratimirkajelenkovic@gmail.com, sld.podruznicazajecar@gmail.com
  • Ponovna akreditacija:
  • Cena KE: 2.000,00 din
  • Cena KE (zaposleni): 1.000,00 din
  • Grad: Zaječar
  • Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200
  • Predavači: prof. dr Goran Jovanović, doc. dr Vladimir Biočanin, prof. dr Ivica Z. Stančić, prof. dr Rade S. Živković, prof. dr Vanja Patrović
  • Vrsta edukacije: Ostali nacionalni seminari
  • Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi, Stomatološke sestre, Stomatološki tehničari
  • Trajanje u satima: 3 sati 30 min
  • Broj bodova za predavača: 8
  • Broj bodova za pasivno ušečće: 4
  • Broj bodova za usmenu prezentaciju:
  • Broj bodova za poster prezentaciju:
  • Napomena: